Lørdag holdt Dagfinn Høybråten sin første tale som partileder. Han talte til de cirka 300 KrF-erne som hadde deltatt på landsmøtet fredag og som var blitt igjen for å delta på en partikonferanse.

Og han varslet en aldri så liten kursendring for partiet, og det på aksen som tradisjonelt har vært brukt til å skille de sosialistiske fra de ikke-sosialistiske partiene, nemlig aksen mellom fordeling av goder og verdiskapning.

— Det er viktig for KrF å føre en politikk som legger til rette for et sterkt og konkurransedyktig næringsliv. Politikk handler ikke bare om å fordele, men også om å sørge for at det blir skapt verdier. Og i avveiningen mellom å fordele og å skape, må vi tore å satse noen hakk mer på verdiskapning, sa Høybråten, til massiv applaus fra forsamlingen.

Vil ha flere tiltak mot abort

Han varslet også at KrF i større grad måtte akseptere at verden ikke er som KrF vil, og at KrF bør konsentrere seg om det partiet har mulighet til å gjøre noe med.

Blant annet tok han til orde for gratis utdeling av kondomer på skolene for å redusere aborttallene, selv om mange KrF-ere vil mene at det er å oppfordre til et uansvarlig seksualliv.

Han varslet også at regjeringen om kort tid vil presentere en handlingsplan mot abort, og at regjeringen i år vil bruke 22 millioner kroner på dette i år.

Ny verdikommisjon?

Men i tillegg til dette satser Høybråten også på å gjenta tidligere «suksesser». Blant annet vil han innføre et forum som minner sterkt om verdikommisjonen statsminister Kjell Magne Bondevik opprettet i 1997.

— Jeg vil ta initiativ til dannelsen av et forum for verdiformidling og dialog, der mennesker med ulikt ståsted som deler dette anliggende kan få en møteplass, sa han.

Han varslet også sterkere fokus på familieverdier, og lanserte en egen familieaksjon som heter «Har du tid?».

Homoaksjon

Midtveis i talen ble Høybråten avbrutt. Fire demonstranter fra Rød Ungdom, utkledd som leger, kom inn i salen og advarte mot en smittsom homofobi. De kom seg helt opp til Høybråtens talerstol før de ble geleidet ut av KrF-ere og statsminister Bondeviks livvakter. Det hele gikk fredelig for seg.