Gunnar Wiederstrøm

Lohne (bildet) som har 30 år bak seg som lokalpolitikere i Bergen, kom nylig ut med boken «Etikk i lokalpolitikken». Hans siktemål med boken er å vise den ubevisste tilstedeværelsen av etiske refleksjoner i politikken.

Propaganda

— Jeg mener du må kunne karakterisere slik tilbakeholdelse av informasjon for løgnaktighet. Det skjer ganske ofte i politikken. Alle proargumentene kommer frem, mens kontraargumentene tildekkes. I politikken er det å drive propaganda, og det er legitimt.

— Så da er ikke løgnaktigheten et problem?

— Går dette så langt at sannhetssøkningen helt faller ut av interessefeltet så er det fare på ferde.

— Det du beskriver her er vel en saksbehandling som mange vil kjenne seg i igjen i?

— Det kan du si, men fordelen med demokratiet er at de ulike interessene i en sak kommer frem. Den politiske debatten gir mulighet for å avdekke en slik saksbehandling. Da er det alvorlig tilbakeslag for demokratiet at debatten avskjæres.

Ærlighet en dyd

— Har politikerne mer å gå på når det gjelder folk holdning til deres ærlighet?

— Det vet jeg ikke. Men ærlighet kommer på topp når politikere blir spurt om hvilke lokalpolitiske dyder de setter høyest?

— Er der er et sprik her mellom politikernes egenoppfatning og den oppfatningen velgerne har?

— Vi kan ane det, men jeg tror vi vil ha problemer med å begrunne den anelsen.

— Hvorfor opptrer politikere løgnaktig?

— De skal ha sitt syn igjennom.

— Selv om det er galt å lyve?

— Hos folk flest oppfattes det på denne måten. Og en typisk folkelig betraktning er å omtale de såkalte politikerløgnene. Og lyve det skal man ikke. Den oppfatningen henger sammen med vår protestantiske etikk. Men det går an å se på det på en annen måte, mer ut fra en nyttebetraktning. Oppnår jeg resultater er det ikke så farlig om jeg lyver.

— Betyr ikke det at grensen mellom løgn og sannhet blir flytende og vanskelig å se?

— Jeg tror ikke den blir så flytende at spørsmålet om løgn eller sannhet forsvinner helt ut av perspektiv. Samtidig ser politikerne det de vil se ut fra sine overordnete politiske standpunkt.