Kjæremålet skal bare behandles skriftlig, har dommer Hedda Remen avgjort. Dette er det normale i slike saker, men det er adgang til å kreve muntlige forhandlinger når særlige grunner tilsier det. Saksøkernes advokater ba om muntlige forhandlinger, med andre ord et nytt åpent rettsmøte slik det var da saken ble behandlet i namsretten før jul.

— Vi hadde håpet at denne saken var så spesiell at dommeren ville gjøre et unntak, men dommeren har gjort det samme som i 99 prosent av alle kjæremål. Vi får bare ta dette til etterretning, sier saksøkernes advokat Cato Schiøtz til NTB. Han regner med at kjennelsen vil være klar i løpet av to uker.

Advokatene har fått ny frist til fredag 5. januar med å levere inn skriftlig materiale som tre dommere i lagmannsretten skal ta stilling til.

Årsmøtet De ni utestengte Frp-medlemmene vil sannsynligvis få vite om lagmannsretten opphever suspensjonene av dem innen årsmøtet i Oslo Fremskrittsparti 25. januar.

Samtlige av de ni suspenderte og ekskluderte påkjærte kjennelsen i namsretten som ikke ga dem medhold i at utestengningen var ugyldig. For stortingsrepresentant Dag Danielsen og de andre utstøtte, er det avgjørende at kjæremålet blir behandlet innen Oslo Frp har årsmøte 25. og 26. januar, og nominasjonsmøte 27. januar.

Hvis lagmannsretten skulle oppheve suspensjonene ser de utestengte en mulighet til å bli valgt til tillitsverv eller nominert til Stortinget, selv om Fremskrittspartiets ledelse vil kjempe imot dette.

Skriftlig Saksforberedende dommer i Borgarting lagmannsrett, Hedda Remen, sier til NTB at hun regner med at kjennelsen vil foreligge før det tidspunkt partene har ønsket, det vil si 25. januar.

Fremskrittspartiets advokat Pål W. Lorentzen har ikke sett noe poeng i å føre muntlige forhandlinger.

— Forklaringene i namsretten ga ikke noe nytt i forhold til den skriftlige informasjonen, sier han til NTB.