GARD STEIRO gard.steiro@bt.noKokken følte seg så urimelig behandlet at han gikk til sak mot arbeidsgiveren. Han krevde jobben tilbake og erstatning for tapt arbeidsinntekt.Midhordland herredsrett mente imidlertid at kokkens leserbrev var så sterk kost at det kan regnes som gyldig oppsigelsesgrunn. Svineribbe Den underlige saken startet julen 1999, i bølgene utenfor Kristiansund.Kokken var ansatt i Auste-vollrederiet DOF Management.Denne julen hadde han hyre om bord på supplybåten "Skandu Hav". Båten var stasjonert på Aker Vestbase, hvor Statoil befraktet den.På tross av elendig vær ble "Skandu Hav" beordret til en oljerigg på selveste julaften, og ble liggende til havs helt til tredje juledag. Dette likte kokken dårlig. Han mente seilasen var unødvendig, og ville mye heller spise svineribben til lands enn i meterhøye bølger.Kokken var så forbannet at han forfattet et leserbrev til lokalavisen Tidens Krav. I innlegget anklaget han Statoil for å ha ødelagt julehelgen for mannskapet på båten. Han gjorde det klart at han følte seg respektløst behandlet, og oppfordret Statoil til å lære seg å tolke værmeldinger. Brevet var sterke saker, og kokken visste at det kunne komme reaksjoner. I stedet for å sende brevet i sitt eget navn, lånte han signaturen til en administrerende direktør i et konkurrerende rederi. Skadet firmaet Ledelsen i Statoil reagerte sterkt på innholdet i leserbrevet, og kontaktet rederidirektøren. Men han visste naturligvis ingenting om brevet.Etter nesten to måneders etterforskning klarte de å avsløre at det var kokken som stod bak leserinnlegget. DOF Management AS mente at kokkens skrivekløe hadde skadet rederiets forhold til Statoil. Han måtte skrive en beklagelse til direktøren som ble hengt ut i leserinnlegget, og mottok sin oppsigelse den 10. april i fjor. I Midhordland herredsrett prosederte kokkens forsvarer på at brevet lå innenfor ytringsfrihetens grenser. Han karakteriserte innholdet som "grovkornet humoristisk", og mente at arbeidsgiverens måtte tåle såpass. Retten kom frem til at kokkens brev ikke kunne oppfattes som humoristisk. De mente saken hadde skadet DOF Managements forhold til sin viktigste kunde, og slo fast at oppsigelsen var gyldig.Kokken ble dømt til å betale saksomkostninger på 28.200 kroner. Han har anket saken.