En annen kvinne, som advokat Trygve Staff ønsker å føre som forsvarsvitne for Rune Andersen, vil bare forklare seg hvis retten blir lukket. Staff opplyste i rettsmøtet onsdag at det fortsatt er uvisst om dette "hemmelige vitnet" kommer for å avgi forklaring.

— Dette vitnet er redd og urolig. Hun har masse informasjon om alle de involverte, sa Staff.

Plante narkotika

Kvinnen som fortalte om "en dårlig skjult trussel", var tidligere samboer med Tom Ketil Krogstad. Dermed har hun rett til å nekte å avgi vitneforklaring. Hun benyttet seg av denne retten, men aksepterte å svare på spørsmål om hvorfor hun gjorde dette.

— Jeg har fått en dårlig skjult trussel fra Krogstad. Den går ut på at det ikke ville være noe problem for ham å plante narkotika i bilen min.

Kvinnen tidfestet denne trusselen til en telefonsamtale om kvelden sist torsdag.

Advokatregning

En ung kvinne som ga vitneforklaring onsdag, møtte med advokat i retten. Hun kom inn i denne saken ved en politirassia på Fun Time - massasjeinstituttet som ble drevet av Krogstads samboer Ratree Hansen, og som etter påtalemyndighetens mening var et slags sentrum i samboerparets sexhandel.

Den unge kvinnen ble overrasket i et rom på Fun Time, mens hun etter politifolkenes oppfatning hadde sex med en kunde.

Denne kvinnen har ved hjelp av advokat fått en kjennelse i Frostating lagmannsrett for at hun - av hensyn til fare for tap av borgerlig aktelse - ikke har plikt til å avgi vitneforklaring om hendelsen på Fun Time.

Men hun ble ikke fritatt for å forklare seg om Club 4, og måtte derfor møte i retten. Meget motvillig opplyste hun at Tom Ketil Krogstad hadde lovet å betale den advokatregningen hun pådro seg ved å få vitneplikten prøvd for lagmannsretten.

Rune Andersen - som selv er tiltalt, og har innrømmet hallikvirksomhet - har tidligere fortalt retten at han er blitt truet av Tom Ketil Krogstad.

NTB