– Hittil har vi hatt svært få kvinner som har søkt jobb i Miles IT. Jeg tror profileringen vår virker skremmende på kvinner som synes det er vanskelig å si «jeg er den beste kandidaten», sier seniorkonsulent Lisbeth Hjertholm.

«Vi ønsker kun å velge fra øverste hylle. Brutalt kanskje, men ærlig og gjennomtenkt i forhold til det kundene våre forventer av oss ».

Slik lyder et utdrag fra en stillingsannonse fra konsulentfirmaet Miles IT. Formuleringer som dette kan føre til at bedrifter går glipp av kvinnelige søkere, mener Hjertholm. Rett og slett fordi de ikke tør søke. Hun er eneste jente blant 17 menn i bergensbedriften.

– Menn er mer selvsikre, og tar gjerne godt i når de snakker om sine egne kvalifikasjoner. De er også flinkere til å kaste seg ut i ting, mens jenter er mer tilbakeholdne, sier Hjertholm.

Kvinner har høyere terskel

For å tiltrekke seg jenter i mannsdominerte yrker eller bransjer, må de myke verdiene komme tydelig frem i stillingsannonsen, mener Hjertholm.

– I Miles har vi den fordelen at vi er en liten, sammensveiset gjeng. Et intimt miljø gjør det lettere å dele faglige og personlige erfaringer med hverandre. Slike ting bør frem i annonsen, sier Hjertholm.

Hun får støtte fra Irmelin Drake, som er spesialist på kvinner og ledelse. Drake mener at kvinner har en høyere terskel for å gå inn i en jobbsøkerprosess enn menn.

– Forskning viser at menn er opptatt av lønn, firmabil og andre ting som gjelder dem selv når de søker jobb. Kvinner derimot er mer opptatt av arbeidsplassens klima. Ønsker du å ansette kvinner, så bør du selge deg inn på disse aspektene i en jobbannonse, sier hun.

– Det er viktig å tenke på hvordan jobbannonsen fremstår, om den gir en realistisk fremstilling av miljøet i bedriften. Å liste opp altfor mange kriterier til søkere er bare tull. Samtidig er det ingen som tjener på å få inn en kandidat som ikke er tøff nok, sier Drake.

De flinke jentene

– Noen annonsetekster signaliserer at «her må du jobbe dag og natt». Kvinner som ikke er på den hyllen, søker heller ikke sånne jobber. Det kan ha med familiesituasjonen å gjøre, sier Rønnaug Tveit, daglig leder ved Karrieresenteret.

På Karrieresenteret brukes begrepet «de flinke jentene». Dette er jenter som er dyktige på alle områder, men som ikke skjønner hvor gode de er selv. Dermed risikerer de å underselge seg selv i en søkeprosess.

– Kvinner vil være den perfekte søker. De er ofte mer selvkritiske enn menn, og er ikke fullt så villige til å hoppe i det og ta en sjanse, sier Tveit.

Man trenger ikke nødvendigvis oppfylle alle kvalifikasjonene som står i en utlyst stilling for å være rett kandidat.

– En gyllen regel er at, oppfyller du to tredjedeler av jobbkvalifikasjonene, må du ikke nøle med å søke. Vær også oppmerksom på at en arbeidsgiver alltid ønsker seg idealmedarbeideren, men at de blir mer nøkterne etter hvert som de ser nivået på jobbsøkerne, sier Tveit.

KRITISK TIL ANNONSER: Bedriftene går glipp av dyktige kvinner fordi jobbannonsene er rettet mot menn, mener seniorkonsulent i Miles IT, Lisbeth Hjertholm. Selv er hun for tiden hjemme med barnet sitt.