— Vi vil vise at det ikke er noe attraktivt å sitte i norske asylmottak. Vi tror dette vil hindre noen fra å komme, sier statssekretær Kristin Ørmen Johnsen i Kommunaldepartementet til Aftenposten.

TV-bilder av landsmenn som spiser fiskekaker i norske teltleirer skal skremme ukrainere og russere fra å søke lykken i Norge. En russisk og en ukrainsk TV-kanal er invitert til Norge for å filme. Reise og opphold for hvert av teamene koster 40.000 kroner, og Kommunaldepartementet betaler regningen.

— Det er nødvendig for oss å betale for å få det gjennomført. Det er ingenting mot hva det koster å ha folk i mottak, sier Ørmen Johnsen.

TV-teamene skal tas med til asylmottakene i Lier og på Hobøl. Disse mottakene er tilpasset såkalt åpenbart grunnløse asylsøkere, og forholdene er derfor ment å være spesielt kummerlige, ifølge avisen.

— Vi ønsker å forebygge at det kommer falske asylsøkere til Norge. Reisebyråer spekulerer i å lure folk til å komme hit, og lover dem gjennom annonser at de skal få jobb og hjem. Vi vil vise dem virkeligheten, nemlig at nesten alle må reise hjem igjen, og at saksbehandlingstiden er svært kort, sier statssekretæren.

TV-teamene skal filme to-tre dager i månedsskiftet juli/august. Det kan også bli aktuelt å utvide prosjektet mot andre land.

Tilstrømningen av asylsøkere til Norge er langt mindre denne sommeren enn forrige sommer, skriver Aftenposten. Vanligvis tredobles asylsøkerstrømmen i sommermånedene, men så langt er det bare snakk om en liten økning. I juli i fjor kom det 1.900 asylsøkere, i august 2.200 og i september 2.000, mens tilsvarende tall for måneden tidligere i 2001 hadde vært 500-600. I juli i år ser det ut til at rundt 1.600 asylsøkere vil komme til landet.

— Vi tror tiltakene vi har satt inn har hjulpet. Saksbehandlingstiden er kortere, vi har fått mer spartanske forhold i asylmottakene, vi har et bedre samarbeid med politiet om utsendelse, og vi inndrar pengestøtten til dem som får avslag. Vi har greid å spre et inntrykk i disse miljøene om at det ikke er attraktivt å komme til Norge, sier Ørmen Johnsen til Aftenposten.

(NTB)