Nyttår er en tid hvor mange som røyker tenker på å slutte. I år kan røykere og snusere vente seg kraftige bilder og filmer i januar og februar som skal gjøre det mer fristende å kvitte seg med tobakken for godt.

Regjeringen har bevilget 19 millioner kroner til tobakkskampanje i 2012. Ikke siden 2003 har regjeringen bevilget mer penger på dette, skriver aftenposten.no.

Det virker

Anne Hafstad, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, tror kampanjen vil være virkningsfull.

— Det er en helt ny og stor satsning. Vi har ikke hatt en så omfattende kampanje siden 2003-2004. 5.000 dør hvert år av tobakk, kroniske og langvarige lidelser. Røyking bidrar til å senke livskvaliteten, forteller hun til Aftenposten.no.

Det er ventet gode resultater av kampanjen.

— Effekten av anti-røykekampanjer er godt dokumentert, forteller Hafstad.

Sterke bilder

Bildene som brukes i årets kampanje er sterkere enn noen gang?

— Bildene viser er virkeligheten, og den er sterk, dessverre.

I følge en tobakksundersøkelse i befolkningen er folk bosatt i Oslo og Akershus minst positivt innstilt til slike kampanjer.

— Årsaken kan være at folk her er generelt er mer negative til restriksjoner, påbud og forbrud, forteller Thomas Tangen, rådgiver i Helsedirektoratet.

Mest og minst motivert

18 prosent av de som deltok i tobakkundersøkelsen og som røkte, ønsket å slutte fra nyttår. Men nesten ingen aldersgruppen 50-59 år ønsker å slutte.

Målt på alder og kjønn er det menn under 40 år som er mest motiverte for å stumpe røyken, tett fulgt av kvinner i samme aldersgruppe. Landets mest motiverte røykesluttere finnes i Nord-Norge hvor 31 prosent av røykerne ønsker å slutte i januar.

De mest innbitte røykerne befinner seg på Vestlandet. Der svarte 83 prosent av røykerne at de ikke vil slutte å røyke.

1000 nordmenn over 15 år er spurt i undersøkelsen, og av disse er 198 røykere og 111 snusere.

Kampanjen skal nå lanseres nasjonalt, og det er laget fire reklamefilemer og en rekke annonser.