Væren er av rasen steigar. Den stammer fra en besetning som fikk påvist ett tilfelle av skrapesjuke i januar. Væren har stått oppstallet i en annen sauebesetning i Bø i rundt ett år.

Væren viste ingen tegn på sykdom, men ble avlivet og ført til Veterinærinstituttet i Harstad for prøvetaking. Veterinærinstituttet stilte diagnosen skrapesjuke 19. februar.

Buskapen har vært medlem av værholdslag. I tillegg er det solgt dyr ut av besetningen.

I følge Dyrehelsetilsynet skal buskap med skrapesjuke avlives og destrueres. I tillegg blir det satt i verk omfattende tiltak for å fjerne smittestoffet fra gården. Det blir også satt i verk tiltak i buskap som har hatt livdyrkontakt med skrapesjukebuskaper de siste 10 årene.