Trålerne ble oppbrakt tirsdag morgen da inspektører fra kystvaktskipet Leikvin skulle undersøke fangsten.

To britiske trålere tatt – Inspektørene oppdaget mye småfisk. De mente det var så store mengder at trålerne ikke har vist tilstrekkelig aktsomhet. De ble oppbrakt, sa skvadronsjef Yngve Kristiansen i KV Sør til NTB tirsdag.

De to skotske trålerne var partrålere, og tauet en trål mellom seg. De skal ha gjennomført flere tråltrekk i samme område etter hverandre. Trålerne fisket såkalt konsumfisk, altså flere ulike fiskeslag.

– Det er i og for seg helt greit, men innblandingen av for liten fisk var for stor i forhold til regelverket, sier politiadvokat Arne Fjellstad i Hordaland politidistrikt til NTB.

Han valgte derfor å bøtelegge skipperne på trålerne.

– De ble avhørt onsdag, og etter avhørene foretok vi en påtalemessig vurdering som resulterte i bøter på 30.000 kroner til hver av de to skipperne. I tillegg har vi ilagt inndragningsforelegg på 120.000 kroner til hvert av de to rederiene, sier Fjellstad.

Rederiene stilte garantier for et nødvendig beløp, og trålerne ble derfor løslatt fra arrest torsdag klokken 10.

Rederiene har fem dagers betenkningstid, og får norsk advokathjelp.

Følg skipstrafikken i Bergen Havn!

Les også: Tek kommando på KV «Leikvin»

INNE: KV Leikvin eskorterer trålerne inn til kai i Bergen.
RONALD E. HOLE (MMS)
STOPPET: «Ardent» og «Advance»
RONALD E. HOLE (MMS)