Ifølge Sjøoperasjonssenteret ved Forsvarskommando Sør-Norge er mannskapet om bord mistenkt for dumping av noe over 2 tonn fisk. Kapteinen på tråleren skal muntlig ha innrømmet forholdet overfor Kystvakten.

"Ålesund" oppbringer den skotske tråleren til Egersund, og fartøyet er ventet inn ved 21-tiden mandag. Da vil politiet i Egersund ta over saken.