Mens Oy! i Vaskerelven nøyer seg med en pris på kr. 14,90, skal Rema 1000 ha kr. 16 for spleisebrødet. Dyrest er matkjeden Spar med kr. 19,90, og Baker Brun med en pris på kr. 30.

Når det gjelder selve melblandingen til spleisebrødet, er den lik i alle utsalgene, og kommer fra Norgesmøllen. Dette er også noe Ole Kristensen fra Norgesmøllene bekrefter.

— Vi sender fra oss en ferdig base som inneholder korn, mel og fett. Bakeriene tilsetter selv gjær og vann, og videre elter og steker brødet. De ulike bakeriene avgjør utsalgsprisen ut fra sin egen kalkulasjon. Prisen ut fra oss er ganske lik til alle bakeriene.

Når det gjelder prisforskjellen på brødet i selve utsalget, antar Kristensen at selve fremstillingen til ferdig brød er utslagsgivende.

— Prisforskjellen kan nok forklares ved at enkelte utsalg selger i store kvantum, da med en mer industriell fremstilling, mens de andre har et mer håndverksmessig arbeid.

Når en trekker inn hensikt med at brødet er i salg, får saken en ny dimensjon.

Bak Spleisebrødet står et spleiselag mellom byens bakerier, Norges Møllen og Stiftelsen Seilskuten Statsraad Lehmkuhl.

I medlemsbladet Statsraaden, 1/03, gitt ut av Statsraad Lehmkuhls venner kan en lese følgende om spleisebrødet.

«Av hvert brød som selges, går en krone til seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Og i fjor ble det solgt over 1,5 millioner brød, noe som representerer et stort bidrag til driften av seilskuten».

Tips oss om din sjokkpris: okon o mi@bt.no