Høsten 2003 blir den såkalte kvalitetsportalen satt i drift, opplyser statssekretær Helge Ole Bergesen (H) i Utdannings— og forskningsdepartementet.

Neste høst

Kvalitetsportalen blir en åpen database som inneholder resultatene fra nasjonale tester av skolekvaliteten. De første resultatene legges ut neste høst. I løpet av skoleåret skal databasen gradvis bli komplett, sier Bergesen til BT.

Komplett vil databasen inneholde undersøkelser der elevene er spurt om læringsmiljøet ved sin skole. Motivasjon og trivsel, med andre ord.

Leseferdighet

Portalen skal også hente statistikk som sier noe om ressurstilgangen for den enkelte skole.

Pluss resultatene fra nasjonale prøver der elevenes læringsutbytte blir målt. Leseferdighet, mattekunnskaper og andre ferdigheter. Dette er prøver som er mer omfattende enn ordinære eksamener.

Systemet for å måle kvaliteten i skolen ble foreslått av Søgnen-utvalget i en innstilling som var ferdig tidligere i år. Idéen er nå omfavnet av Bondevik-regjeringen, som har bestemt seg for å sette det ut i livet så snart som råd.

Fritt skolevalg?

— Men er det ikke meningsløst å gi alle foreldre innsyn i kvaliteten på den enkelte skole så lenge det ikke er fritt skolevalg?

— Vi regner med mye interessant debatt rundt det spørsmålet, sier Bergesen. - Regjeringen har ikke tatt standpunkt til fritt skolevalg, men det er en kjent sak at Høyre går inn for det. For øvrig er det fritt frem for den enkelte fylkeskommune og kommune å vedta fritt skolevalg, sier Bergesen til BT.