— Det kom folk og snakket om det i klassen. Og de var ute i friminuttet og grep inn hvis de så at noen ble mobbet, sier Amalie Nesse (15).

— Jeg tror det ble mindre mobbing på grunn av programmet.

Det var på barneskolen. Nå går hun i 10. klasse på Eidsvåg skole, uten antimobbeprogram.

— Men jeg tror ikke det trengs, heller. Det er lite mobbing på Eidsvåg, sier Amalie Nesse.

I 2002 startet Bondevik II-regjeringen opp med «Manifest mot mobbing». Bakgrunnen var en økende forekomst av mobbing i norske skoler og stort mediefokus på mobbing.

Året etter innførte norske skoler antimobbeprogrammer som aldri før. Ikke minst var Olweus- og Zero-programmene populære.

Totalt er det likevel færre enn en tredel av skolene i Norge som har startet opp et av de fire største antimobbe- eller atferdsfobrdringsprogrammene.

Les også: Kan ikke kjøpe seg fri

Fokus andre steder

I 2003 var det over 350 skoler som tok i bruk Olweus eller Zero. Nå er det programtørken som hersker over hele landet. I år har kun ni skoler startet opp med et av de to, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

— Skolene er ganske trege systemer, mener professor Dan Olweus ved Hemil-senteret i Bergen.

Han står bak utviklingen av det mest brukte antimobbeprogrammet i Norge, Olweus-programmet. Det andre store, Zero-programmet, er utviklet av Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Olweus tror at det er flere årsaker til at så få skoler melder seg på i dag.

— Skolene har svært mange oppgaver de skal ta seg av, og arbeidet mot mobbing er ressurskrevende. De dårlige norske resultatene i PISA-undersøkelsene medførte at det en tid ble sterkt fokus på skoleprestasjoner, sier Olweus.

— I tillegg har nok den generelle oppmerksomheten rundt mobbing i skolen blitt mindre de siste årene.

Egen handlingsplan

Ved Ny Krohnborg skole har de forsøkt ulike programmer mot mobbing. Nå har de egen handlingsplan og konkluderer med at de klarer seg best uten program.

— Jeg er ikke mot disse programmene, men vi må hele tiden tenke lokalt, sier rektor Atle Fasteland.

— Det som fungerer over tid er uansett langsiktig og systematisk arbeid, mener han.

Fasteland mener det koker ned til de samme sentrale tingene.

— Være tydelige og synlige voksne, tørre å ta kontakt og spørre elevene, gå inn tidlig og løse konflikter og problemer på lavest mulig nivå, sier Fasteland.

Dan Olweus på sin side synes at anti-mobbearbeidet i mindre grad skal være opp til den enkelte skole. Han mener at politikerne i sterkere grad må engasjere seg.

— Vi ser at det i enkelte kommuner er fattet politiske vedtak om at skolene skal følge et av antimobbeprogrammene. Vår erfaring er at skolene i disse kommunene har arbeidet veldig godt med programmet og også fått gode resultater, sier fastslår Olweus.

— Det politiske initiativet og samarbeidet mellom skolene har hatt god effekt,

Har effekt

I et brev til kunnskapsministeren forslår Olweus at alle kommuner i landet blir pålagt å utdanne ressurspersoner som systematisk skal følge opp antimobbearbeidet på de enkelte skole.

— Dette vil nok ikke ha samme effekt som om hver enkelt skole gjennomfører et fullstendig antimobbeprogram, men jeg mener at dette er alternativ som kan gjennomføres med gode resultater, sier Olweus.

I en evaluering av det første mobbemanifestet, utført av Rogalandsforskning, ble det påvist nedgang i mobbing i grunnskolen på 30 prosent fra 2001 til 2004. Siden den gang har politikerne fornyet manifestet to ganger.

Rapporten «Forebyggende innsatser i skolen 2006» evaluerte 29 ulike program og tiltak rettet mot problematferd og rusforebyggende arbeid som er bruk i skolen i dag.

Evalueringen viser at Zero- eller Olweus-programmene har dokumentert effekt, og at omfanget av mobbing reduseres på skolene som bruker programmene systematisk.

For Dan Olweus er det ikke er tvil om at mobbeprogrammet virker.

— Det er mange elever som har fått en tryggere og bedre hverdag, sier Olweus.

Amalie Nesse har en oppskrift som er enkel, men likevel kan være vanskelig.

— Det er viktig at man tør å si ifra om at mobbing er noe man ikke tolererer. Det kan få andre til å slutte å mobbe, sier hun.

Hva mener du kan gjøres for å forebygge mobbing? Legg inn dine kommentarer under!

Bjørn Erik Larsen