— Vi ønsker et nasjonalt system for vurdering av kvalitet i grunnskolen, med kartleggingsprøver i viktige fag og en nettbasert kvalitetsportal. Meningen er at den første versjonen av portalen skal tas i bruk neste skoleår, og at de første nasjonale kartleggingsprøvene skal brukes våren 2004, sier utdanningsminister Kristin Clemet til NTB.

Kvalitetsportalen skal blant annet inneholde opplysninger om skolenes eksamensresultater, resultater på nasjonale prøver i basisfagene lesing, skriving, matematikk og engelsk, klassestørrelse og elevenes trivsel.

(NTB)