— Skolene i Hordaland er alt godt i gang med forsøks- og utviklingsarbeid, understreker assisterende utdanningsdirektør Svein-Erik Fjeld. Han tror utdanningsministerens ti punkter kan forsterke utviklingen.

Sunn utvikling

— Økt handlingsrom og større lokal frihet er sunt, mener oppvekstsjef Erik Hatlem i Bergenhus. Han betegner de mange spennende forsøkene som i dag pågår ved skolene, som små skritt, som baner vei for større endringer i skolen.

Utdanningsministeren legger opp til at skolene kan lage kvalitetsmål og offentliggjøre resultatene. Hun utfordrer skolene til å organisere elevene på andre måter enn i vanlige klasser. Skoledagen og skoleåret kan organiseres på nye måter. Hun vil gjøre det lettere å drive lokale forsøk. Også avvik fra læreplanen åpner hun for. Fylkeskommunene kan innføre fritt skolevalg.

Sentrum en magnet

— Bergen sentrum er en magnet. Det er stas å være skoleelev i Bergen vandre på Torgallmenningen etter skoletid. Vi har imidlertid lagt vekt på en desentralisert modell der elevene går på skole nær stedet de bor, påpeker Svein-Erik Fjeld. Han påpeker at spørsmålet om fritt skolevalg er et politisk spørsmål som også forutsetter at pengene følger elevene. I Hordaland har det ikke vært vurdert å opprette egne styrer for de videregående skolene, slik Kristin Clemet også åpner for.

— I Bergenhus vil vi utrede muligheten for å gi skolene større selvstyre, opplyser Erik Hatlem. Skal elever sitte i styret, må det også avklares hvilken myndighet de skal ha.