Dermed står de vedtatte kuttene ved lag i minst en måned til, med de konsekvensene det har for undervisningen ved skolene.

Flertallet i bystyret, partiene Høyre, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, mente skolekuttene måtte utredes skikkelig før de ble behandlet på nytt.

Rød Valgallianse, Sosialistisk Venstreparti og Venstre la frem forslag om at kuttene ikke skulle iverksettes, og fikk støtte fra Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet. Forslaget ble dermed nedstemt.