Jentene som blir tatt, blir fraktet til barnevernsvakten hos politiet. Politiet tar så kontakt med foreldrene.

– Mange foreldre blir overrasket når de får bekymringsmelding fra politiet, sier spesialmedarbeider Per Halvor Svendsen ved Sentrum politistasjon til NRK.

Svendsen, som jobber som spesialmedarbeider ved forebyggende avdeling, har ansvar for ungdommer i Frogner bydel. Han møter ofte fortvilte foreldre.

– De sier til døtrene: «Du har jo penger, du kunne jo kjøpt det», og forstår ingen ting, forteller han. For det er ikke pengene det står på.

– Det er gjerne sånn at hvis en eller to i venninneflokken stjeler, smitter det over på de andre, sier Svendsen.

Han synes utviklingen er trist.

– Mye tyder på at vi nå ser en utjevning mellom jenter og gutter på dette området, sier han.