Mannen i 30-årene ble avslørt i vår da Tine nektet skolen mer melk, og da det kom purringer på regninger for blomster, skriver VG.

Mannen er i Kristiansand tingrett dømt til 60 timers samfunnsstraff for å ha underslått til sammen 83.949 kroner. Han slipper fengsel fordi han har tilstått, men er dømt til å betale tilbake pengene. Mannen jobber i dag ikke lenger i skoleverket.

Underslaget ble ifølge skolens rektor oppdaget da undervisningsinspektøren sluttet for å begynne i en ny jobb. I tre år hadde han hatt ansvaret for elevenes melkepenger. I ett år administrerte han også lærerkollegenes felleskonto for sosiale formål.

6569 kroner ble underslått fra lærerkontoen, mens hele 77.380 kroner ble tatt fra melkepengene.

I formildende retning ble det også påpekt at mannen ville miste sin nåværende jobb hvis han ble dømt til ubetinget fengsel.