Forsøkene er en oppfølging av en treårig handlingsplan for skolen der målene er økt lønn, endret arbeidstid og bedre kvalitet på undervisningen, opplyser utdanningsminister Trond Giske.

Lederen i Læreforbundet, Anders Folkestad, sier det er godt gjort at partene er kommet fram til en avtale om å prøve ut ulike modeller for lærernes arbeidstid, for dette er et vanskelig spørsmål.

-Det er opplagt at handlingsplanen og forsøkene med ulike modeller for arbeidstiden ikke hadde kommet i stand hvis det ikke var snakk om høyere lønn. Lønn er hovedoverskriften for hele prosjektet, sier Folkestad til NTB.

Fem modeller En av de fem abeidstidsmodellene som skal utprøves, er å innlemme skolefritidsordningen i skoleundervisningen slik at undervisning, organisert lek og fritid blir organisert i en helhet.

Høyre og KrF mener at dette er en snikinnføring av en heldagsskole hvor foreldrene må betale for en del av skoledagen.

— Det har hittil vært en frivillig sak om foreldrene ville ha barna i en skolefritidsordning eller ønsket andre løsninger, sier stortingsrepresentant Inge Lønning fra Høyre.

Føler seg oversett Også Kommunenes Sentralforbund (KS) reagerer på de forsøkene med arbeidstidsordninger som lærerorganisasjonene og Giske oppfordrer kommunene og fylkeskommunene å sette i gang.

— Utdanningsdepartementet har oversett eier og arbeidsgiver, som er kommuner og fylkeskommuner. Det er skolenes eiere som i praksis får oppgaven med å gjennomføre avtalen og dekke eventuelle kostnader ved den. Deres interesse- og arbeidsgiverorganisasjon har ikke vært konsultert om denne avtalen, heter det i en uttalelse fra KS.

(NTB)