Undersøkelsen som ble gjennomført i løpet av fjoråret, viser at ferdighetsnivået i lesing har bedret seg de siste årene, skriver VG.

Av 2473 annenklassinger hadde 70 prosent alt rett. 10 prosent av elevene lå under det som kalles bekymringsgrensen. Kartleggingen er tilpasset den tidligere læreplanen L’97 og er gjennomført i regi av Lesesenteret i Stavanger.

Undersøkelsen fra 2005 viser også en positiv utvikling. Lesesenteret mener at kartleggingen nå må endres fordi lesetestene er blitt for lette for mange elever. Kartleggingen fanger dessuten ikke godt nok opp elever som er under bekymringsgrensen, mener Lesesenteret.

Lesekartleggingen som gjennomføres i vår, blir den siste etter den tidligere læreplanen. Våren 2008 kommer den første kartleggingen som er tilpasset den nye obligatoriske læringsreformen, Kunnskapsløftet. Der skal lesing vektlegges sterkere enn tidligere allerede fra første årstrinn.