Lørdag avsluttet KrFs landsstyre sitt to dager lange møte i Oslo.

— Skolepolitikk og utdanning blir viktig for KrF i valgkampen. Vi ønsker ikke nye reformer, men vil gjerne ha en fornyelse i undervisningsmetoder, sier partileder Valgerd Svarstad Haugland i KrF.

Landsstyret mener at det er behov for økt fleksibilitet i organiseringen av skoledagen.

— KrF vil legge til rette for et aktivt og stimulerende læringsmiljø der eleven utfordres til å lære gjennom utforskende egenaktivitet fremfor tradisjonell undervisning, heter det i en uttalelse.

Kosmetisk aldersgrense Ungdom sto også i fokus i forhold til at landsstyret mener at kroppspresset mot de unge stadig øker. Landsstyret vil ha forbud mot reklame for kosmetiske operasjoner som er rettet mot ungdom. KrF ønsker også en aldersgrense på 18 år for slike kosmetiske inngrep.

— Operasjoner som er helsemessig begrunnet er greit, men ikke rene kosmetiske operasjoner for ungdom, sier partileder Valgerd Svarstad Haugland.

Landsstyret mener at kroppspresset mot barn og ungdom har blitt stadig verre, og at det derfor er viktig å sette grenser for å verne unges oppvekst.

— Markedsføringen av kosmetiske tjenester har blitt merkbart mer aggressiv og kynisk de siste årene, heter det i en uttalelse fra landsstyret i KrF.

Landsstyret mener at reklamebransjen nå må ta sine egne etiske retningslinjer på alvor.

Nei til Tønne-reform Staten bør ikke overta spesialisthelsetjenesten i Norge, mener landsstyret i KrF.

— Helseministeren har ikke gjort et godt nok forarbeid til den varslede sykehusreformen. Vi mener at pasientene skal være de viktigste, men reformen betyr at det blir dårligere for pasientene, sier Valgerd Svarstad Haugland.

Landsstyret mener at det vil være uforsvarlig å fortsette prosessen etter den tidsplanen som regjeringen har.

— Jeg tror det er vanskelig å forutsi utfallene av reformen. Det er en sjanse for at det ikke blir noe av den statlige overtakelsen av sykehusene, dersom helseminister Tore Tønne ikke kommer fram til et forlik med Fremskrittspartiet, sier Valgerd Svarstad Haugland.

Nestleder Einar Steensnæs viser til at Tønnes reform er omdiskutert i mange partier.

— Reformen vil ikke gi bedre effektivitet og bedre målstyring som man ønsker i helsesektoren, sier Steensnæs.

Raskere integrering Landsstyret krever også at integreringen av asylsøkere og flyktninger må skje raskere. Ikke minst mener man at kommunene har et stort ansvar med å ta imot folk fra mottakene.

— Norskopplæring må være obligatorisk for alle som får innvilget opphold i landet, mener landsstyret. Det vil også at det opprettes et senter for godkjenning av utenlandsk utdannelse, slik at dette kan skje enklere og raskere.

NTB