Skolen vil ta både utredning og oppfølging av lese— og skrivevansker hos en del av elevene på egen hånd.

– Med «Test og tren» vil vi selv teste elevene etter hvert som vi har mistanke om lese- og skrivevansker, hvis foreldre godkjenner det, sier lærer Ann Helen Tveit Hope.

Svortland skole ble tilbudt pilotprosjektet av programleverandøren etter at foreldre hadde betalt for kartlegging av egne barn. Skolen skal få kompetanse slik at den til en viss grad skal kunne greie seg uten PPT.

– Jeg tror både elever med moderate lese- og skrivevansker, og fremmedspråklige elever, vil komme langt med den hjelpen vi kan gi, mener Tveit Hope.

I pilotprosjektet bruker Tveit Hope programmet Kops til å kartlegge barna. Kanskje sliter eleven mest med å skille bokstaver? Kanskje med å kjenne igjen former? Kanskje med å forstå innholdet? Kops kan også avdekke om barna har generelle konsentrasjonsvansker. Etter kartlegging kjøres intensiv læring ved hjelp av det nye treningsprogrammet Minnelek. Skolen ønsker også å ha det veletablerte e-Lektor, fra en annen leverandør, inn i prosjektet.

Etter en intensiv periode med trening skal elevene testes igjen, for å sjekke om undervisningen er målrettet nok. Og slik fortsetter det.

Spesialpedagog Trine Aakermann anbefaler ikke skoler å bruke Kops alene hvis man vil avdekke alvorlige lese- og skrivevansker hos skoleelever.

– Kops fungerer godt for å se hvor det bør settes inn tiltak for barn opp til nærmere ni år. Deretter bør man supplere med programmet Logos. Det går ikke an å gi en dysleksidiagnose med Kops.

– Det stemmer at Kops primært er ment å brukes på barn opp til ni år, men ikke begrenset til det, sier pedagog Eirik Hennø. Han er pedagogisk rådgiver hos Normedia, som står bak «Test og tren».

– Det er psykologer som har tilrådd meg å bruke Kops også på eldre barn. Brukermanualen forklarer hvordan dette skal gjøres, og resultatet skal tolkes av spesialpedagoger, understreker han.