• Norge kan bli et miljøpolitisk foregangsland gjennom utviklingen av et hydrogensamfunn, mener samferdselsminister Torild Skogsholm (V).

I likhet med olje— og energiminister Einar Steensnæs, som tidligere har presentert sine hydrogenvisjoner i BT, går nå samferdselsministeren ut og lovpriser mulighetene som ligger i utviklingen av hydrogen som fremtidig energibærer.

— Vi må finne best mulig alternativer til forbrenningsmotorer basert på fossile drivstoff, sier Skogsholm.

Hydrogen-baserte brenselcellebiler slipper bare ut vanndamp. De store internasjonale bilprodusentene bruker nå milliarder av dollar på å utvikle den nye teknologien som vil kunne revolusjonere transportsektoren.

Under et seminar i Stavanger i går, talte statsråden varmt om det såkalte HyNor-prosjektet. Planen er å bygge en såkalt hydrogen-vei på strekningen Stavanger - Oslo i perioden 2005-2008. På en rekke knutepunkter skal det etableres hydrogenproduksjon, lagring og fyllestasjoner for utslippsfrie kjøretøyer. Prosjektet skal finansieres av private og offentlige aktører.

— Tankegangen om å etablere en hydrogen-vei gjennom det sørlige Norge har få sidestykker internasjonalt, sier Skogsholm, som tror prosjektet kan bli et internasjonalt utstillingsvindu.

Hun mener olje- og gassnasjonen Norge har alle muligheter til å vise vei mot hydrogensamfunnet.

— Vi har et særlig sterkt ansvar for å utvikle nye, rene energiløsninger. Samtidig må vi være ærlig nok til å si at Norge frem til nå har manglet en bevisst strategi for utvikling og bruk av nullutslippsteknologi på transport- og energiområdet, sier Skogsholm.

Sist fredag inngikk Norge, USA, EU og 13 andre land et partnerskapssamarbeid for å fremme overgangen til en hydrogenøkonomi. Målet er å fremskynde utviklingen og kommersialiseringen av den nye teknologien.

Hydrogen som energibærer må produseres ved hjelp av andre energikilder, som for eksempel naturgass.

— Vi har råstoffene i form av enorme mengder naturgass. Vi har teknologien og vi har en miljøbevisst befolkning., sier Skogsholm.

Hun viser også til Jules Verne alt for 129 år siden spådde fremveksten av hydrogen som energibærer.

— Vi har ventet lenge nok siden 1874. Nå må vi trekke lasset sammen på veien mot hydrogensamfunnet, sier Skogsholm.