• Ikke har du informert oss, og ikke har du oversikt over kostnadene når det «nye» Vegvesenet skal begynne å fungere fra nyttår.

Slik lød de massive anklagene mot samferdselsminister Torild Skogsholm (V) da opposisjonspartiene stilte henne til veggs i forbindelse med omorganiseringen av Vegvesenet.

Det skjedde i en åpen høring i Stortinget tirsdag ettermiddag. En rekke samferdselspolitikere fra Frp til SV svingte pisken flere timer i irritasjon og harme fordi de hevdet at hun ikke hadde lagt alle kort på bordet til samferdselskomiteen.

Nokså direkte ble hun bebreidet for bevisst å ha unnlatt å gi komitéen informasjon som den hadde krav på.

Fire milliarder kroner

Samferdselspolitikerne slo ned på selvmotsigelser, uklar og ufullstendig informasjon, og var på ingen måte fornøyd med svarene hun ga.

De slo seg ikke til ro med at Skogsholm nektet å gi utførlige anslag over kostnadene. Men under høringen fremgikk det at omstillingsutgiftene trolig vil bli oppunder fire milliarder kroner (de ansatte i Vegvesenet kalkulerer med bortimot syv milliarder).

Nedbemanningen vil trolig ramme 1500 ansatte, av dem 1000 vegarbeidere, når etaten blir konkurranseutsatt. Det er denne raske og plutselige slankingen som vil koste flesk i form av sluttpakker og pensjonsutgifter.

Orientert gjennom pressen

Samferdselspolitikerne var særlig misfornøyd med at viktige brev fra Vegdirektoratet om den omfattende bemanningsreduksjonen og omstillingskostnadene ble holdt tilbake i departementet.

Med saksordfører Olaug A. Starrfelt (A) i spissen ble Skogsholm sterkt kritisert for at politikerne først ble orientert om de dramatiske konsekvensene gjennom avisartikler.

Heidi Sørensen (SV), Bjørgulv Froyn (A), Jorunn Ringstad (Sp) og Kenneth Svendsen (Frp) fulgte opp fulgte etter i tur og orden med skarp kritikk for manglende åpenhet.

«Kvalitetssikring»

Statsråden forsvarte seg med at hun så seg nødt til å «kvalitetssikre» beregningene fra Vegdirektoratet før hun ekspederte opplysningene videre til samferdselskomiteen. Hun så på direktoratet som «part» i saken.

Hun var ikke villig til å gi noe svar på hvor mye den totale prisen blir for å omdanne Vegvesenet til et AS. Men hun var overbevist om at gevinsten på produksjonsdelen ville bli på 10 prosent sammenliknet med i dag.

Dette fikk Jorunn Ringstad til å undres på hvorfor statsråden kunne være så skråsikker på gevinsten når hun var tilsvarende usikker på omstillingskostnadene.

Flere av representantene reagerte dessuten på at Skogsholm betraktet vegetaten som «ineffektiv».