Skattelettelsen kommer som et resultat av at bruken av skogfond skal utvides. Dermed kompenseres mye av skatteskjerpelsene på mellom 70 og 100 millioner kroner som skognæringen fikk ved begynnelsen av året, skriver Nationen.

Endringen kommer i statsbudsjettet fredag. Hensikten er ifølge landbruksministeren å stimulere til langsiktig investering i skogen.