Brannmannskapene hadde torsdag morgen fremdeles ikke kontroll på storbrannen i Froland som til nå har svidd av 10.000 mål skog.

Brannvesenet i Aust Agder vil i morgentimene sette inn to helikoptre i slokkingen av skogbrannen. Brannen har ikke blitt verre i løpet av natten.

Startet mandag

Storbrannen i Froland startet i 15-tiden mandag. Flammene boltret seg onsdag fortsatt på skogbunnen, og kraftig vind blåste opp tykk grå røyk. Det er lite igjen av den ellers så hygge-lige sørlandshimmelen.

– Nå er det egentlig opp til været. I løpet av dagen har vi hatt sterk vind, og brannen har spredd seg. Forsetter vinden utover natten har vi ikke slukkekraft til å kontrollere brannen. Vinden og tørr skog gjør at vi ikke egentlig har noen kontroll, sier brannsjef Jan Kongsvik i Østre Agder Brannvesen til NTB.

Sent onsdag kveld anslo kommuneledelsen at 10.000 mål skog til nå er svidd av, og dermed kan brannen i Froland snart betegnes som en av etterkrigstidens største branner i Norge.

Flere evakueres

Ytterligere syv gårder rett sør for Mykland ble evakuert onsdag kveld. 49 personer var fra før evakuert fra området.

Flere beboere evakuerte også sine kjæreste eiendeler onsdag. Med fire helikoptre dundrende over hodet fraktet Remy Josefsen den nervøse fjordingen Tiara nedover veien, vekk fra Myk-land.

– Dette er jo helt fryktelig. Jeg synes det har begynt å bli farlig. Det brenner inne på veien til stedet vårt, sier han til NTB.

Faren for bebyggelsen i området har vært slukkingsarbeidernes hovedprioritet.

– Vi har kartlagt hvor bebyggelsen er truet og konsentrerer arbeidet der, sier Kongsvik.

Trapper opp

I løpet av onsdag ettermiddag ble nytt mannskap kjørt inn i Mykland sentrum, som ligger i hjertet av brannområdet. De skal avløse personell som har holdt på i snart to strake døgn. Be-manningen er eskalerende, og mot kvelden regner brannsjefen med at rundt 200 mann vil være i sving. Mannskap fra Heimevernet, Sivilforsvaret og brannvesenet i hele regionen deltar i arbeidet.

– Om natten er temperatur og luftfuktighet lavest, så det er god slukketaktikk, sier Kongsvik.

Helikoptrene som gjennom ettermiddagen har dundret over Mykland i skytteltrafikk med 3.000 liter vann fra innsjøen og inn i røykteppe, er brannsjefens andre gode slukketaktikk.

– Hvert helikopter tilsvarer 100 mann, sier han.

Ingen personer har kommet til skade i brannen til nå, men ifølge slukkingsmannskapene har det vært nære på.

Manglet utstyr

– Det rant av øynene, og jeg måtte kaste meg ned på bakken, sier soldat Lars Johan Skjegge-dal fra Heimevernet. Han beskriver hva som skjedde i det vinden gjorde et krumspring og snudde flammene mot ham.

I et annen brannfront noen hundre meter lenger borte dynkes et område i vann i påvente av den kommende ilden.

– Gårsdagen var mest kaotisk. Fremdeles er det mange fronter, og vi har ikke kontroll på alle, sier brannmann Bjarne Løvjomås onsdag kveld.

Han forteller at mye av problemet har vært mangel på utstyr. Mange slanger har gått tapt i brannen og det har tatt lang tid før alt var på plass. Mens han snakker jobber Løvjomås som en av tre, med å forlenge en slange innover i skogen. De jobber hurtig frem mot brannlinjen og til slutt skyter vannstrålen ut.

– Nå gjør vi som Vårherre og lager regn, ler brannmann Geir Helge Solheim.

Schrøder, Tor Erik
Schrøder, Tor Erik
Schrøder, Tor Erik