Norske skoger har økt med over 150 millioner kubikk de siste 15 årene, en økning på hele 25 prosent, skriver Nationen.

Til sammen står det nå 715 millioner kubikk tømmer i norske skoger, til en verdi av godt over 200 milliarder kroner, selv med dagens lave tømmerpriser.

Men om skogene vokser, øker ikke avvirkningen tilsvarende.

Hogges mindre

– Det burde blitt avvirket mer og ressursene burde blitt utnyttet bedre. I dag er avvirkningen mindre enn noen gang, samtidig som tilveksten er større enn den noen gang har vært, konstaterer seniorforsker Kåre Hobbelstad ved Norsk Institutt for Jord— og Skogforskning.

Mye av veksten skyldes nyplantingen som ble gjort på 1950-tallet, men med dagens lave tømmerpriser velger skogeierne å sitte på gjerdet.

– Indeksregulert er dagens tømmerpriser de laveste vi noen gang har registrert, sier Hobbelstad.

Råtner på rot

Rundt halvparten av tømmeret i norske skoger er imidlertid overmodent for hogst, og står i fare for å råtne på rot dersom det ikke blir felt.

– Vi har spurt landets skogeiere og de svarer at 20 prosent av skogen ikke er drivverdig. Denne skogen vil på sikt bli urskog, sier skogsjef Nils Bøhn i Norges Skogeierforbund til Nationen.

Skogeier Anders Kjær i Østerdalen mener den store tilveksten bør stoppe kravene om mer vern.

– At det blir stadig mer kubikk tømmer og mer eldre skog, viser at det er unødvendig med mer vern. Vi bør slippe flosklene fra miljøbevegelsen om snauhogst, sier Kjær til Nationen.