RAGNHILD HOV

Ordførerpartiet som bærer ord på seg for å være kommunal norgesmester i politisk handel, har også en egen evne til å leve med skiftende samarbeidspartnere i rikspolitikken.

Akkurat nå heller Senterpartiet mer og mer mot Arbeiderpartiet. Men EU-saken skiller for regjeringssamarbeid, hevder Senterpartileder Odd Roger Enoksen overfor BT.

Verre og verre

Derimot blir det stadig verre mellom Høyre og Senterpartiet. Dette bekreftes av uenighetsindeksen som Norsk samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) har laget for BT.

— Ja, undersøkelsen er en bekreftelse på at Høyre og Senterpartiet har fjernet seg mer og mer fra hverandre de siste tiårene, sier Odd Roger Enoksen.

Senterpartilederen tror atskillelsen blir varig. Han peker på at Høyre i denne perioden har endret seg fra å være et verdikonservativt parti til å bli et markedsliberalt parti. Et slikt parti passer dårlig i selskap med Senterpartiet, som i følge Enoksen alltid har vært et parti som har vektlagt fordelingspolitikk.

— Det er nok også riktig at vi i denne perioden har fokusert mer på fordelingspolitiske saker og sosialpolitiske saker enn tidligere. Særlig bidro Anne Enger Lahnstein til å forsterke denne profilen da hun var partileder, sier Enoksen.

Ulike fløyer

I mellomkrigstiden og tidlig etterkrigstid tilhørte Arbeiderpartiet og det tidligere Bondepartiet ulike fløyer i norsk politikk. Slik har det også delvis vært i den siste tjueårsperioden. Uenigheten var særlig sterk midt på 90-tallet under EU-striden og under tilpasningsperioden til EØS. Men de to siste årene har de to partiene nærmet seg hverandre. - Er dette et uttrykk for at Senterpartiet gjør seg klar til å gå inn i et forpliktende samarbeid med Arbeiderpartiet?

— Nei. Det er mer en bekreftelse på den politiske situasjonen i denne siste perioden. Alle politiske partier har søkt makt og innflytelse. Innflytelse har vi oppnådd gjennom samarbeid med AP.

Partilederen karakteriserer enigheten som kunstig. Den er ikke uttrykk for en varig tendens. Arbeiderpartiet er for lik Høyre til at Senterpartiet kan gå inn i noe varig samarbeid med Jens Stoltenberg og hans partifeller. - Dessuten hindrer EU-saken for noe mer enn et praktisk sak-til-sak samarbeid.

Knoll og Tott

Enoksen tilbakeviser alle spekulasjoner som har gått de siste dagene om at Senterpartiet kan være klar til et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet om sentrumsalternativet bryter sammen.

— Senterpartiet kan aldri gå inn i regjering med et parti som vil melde Norge inn i EU, sier Enoksen.

Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har alltid gått for å være norsk politikks Knoll og Tott. Det bekrefter også denne undersøkelsen. Men under Brundtlands andre og tredje regjering var forholdet til tider noe kjølig.