Det som vanligvis regnes som offentlig informasjon, blir hemmeligholdt av Mattilsynet.

bt.no søkte denne uken om innsyn i to tilstandsrapporter ved pelsdyrfarmer i Norge.

I begge rapportene var navn, adresse og andre identifiserende kjennetegn på oppdretterne sladdet.

— Farlig

«Saken inneholder opplysninger hvor innsyn kan utsette enkeltperson for fare eller lette gjennomføring av handlinger som kan skade deler av miljøet», skriver Mattilsynet for å begrunne hemmeligholdet.

Jurist Malin Lyshagen Johansen i Mattilsynet sier at det ikke er ilagt noe generelt forbud mot å gi ut slike opplysninger, men at det skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.

— Det kan være at pelsdyroppdrettere har vært utsatt for sabotasje tidligere. Det kan også være at navnet og adressen var ukjente opplysninger fra før, og at vi derfor ikke bør offentliggjøre dem, sier hun.

Generalsekretær Nils E. Øy satt i utvalget som utarbeidet den nye offentleglova. Han synes begrunnelsen fra Mattilsynet høres «ganske vill ut».

— De som vil ta oppdretterne, vet utmerket godt hvem de er og hvor de er, sier Øy.

- Ingen reell frykt

Det bekrefter også dyrevernforeningen NOAH.

— Disse opplysningene er tilgjengelig mange steder. Det problematiske ved at de hemmeligholder navn og adresse, er at det blir vanskeligere å lage en statistisk oversikt over hvor det er mest problemer, sier pressekontakt Siri Martinsen i NOAH.

Hun reagerer på at det skal være en annen forvaltningspraksis innenfor dyrevernområdet enn i annen forvaltning.

— Det har ikke vært noen ulovlige aksjoner mot pelsfarmer på lenge. Jeg vet ikke hvor reell frykten deres er, sier Martinsen.

Hun har heller ikke hørt om at noen pelsdyroppdrettere har blitt «utsatt for fare», slik Mattilsynet argumenterer med.

— Tvert imot har en enkeltperson som filmet ulovlig utstyr på en pelsfarm, blitt angrepet av oppdretteren, sier Martinsen.