Bunkeren tilfører Garnisonen i Sør-Varanger. Garnisonens sjef, oberstløytnant Terje Alvsaker, bekrefter overfor NTB at en person trengte seg inn på garnisonens område natt til søndag og fiklet med låsen til et ammunisjonslager inne på militært område. Han sier det utelukkende var lagret ammunisjon til håndvåpen i bunkeren.

Fornøyd med vaktholdet

Alvsaker sier han er fornøyd med at garnisonens vakthold viste seg i stand til å avvise forsøk på innbrudd og at prosedyrer ble fulgt.

Han sier det er svært sjelden av vaktpersonell ved norske militærleirer løsner varselskudd.

ý Vakta oppfattet det slik at inntrengeren forsøkte å ta seg inn i lageret. Inntrengeren ble anropt i henhold til prosedyren, men etterkom ikke ordren om å forholde seg rolig og rømte fra området. Streifvakta løsnet da ett varselskudd i luften uten at personen gjorde tegn til å stanse, sier Alvsaker.

Han sier saken er nå overlatt til politiet, men legger til at ledelsen i Hæren vil gjennomføre en rutinemessig undersøkelse av hendelsen.

Militærjakke og olabukse

Politiet fikk meldingen om innbruddsforsøket klokken 04. Meldingen gikk ut på at person iført militærjakke og olabukse hadde fiklet med låsen til ammunisjonsbunkeren. Politiet fikk melding om innbruddsforsøket klokken 04.

Etter innbruddsforsøket forsterket Forsvaret umiddelbart vaktholdet ved garnisonens lagre, opplyser vakthavende offiser, løytnant Arne Strand.

ý Personen som fiklet med låsen stakk til skogs og er ikke pågrepet eller identifisert, sier operasjonsleder Espen Kirkesæther i Østfinnmark politidistrikt til NTB.

Kirkesæther sier politiet innleder etterforskning, blant annet med sporsikring på stedet, søndag.

Flere forsøk

Kirkesæther sier politiet også forrige helg fikk melding om at to personer viste mistenkelig interesse for det samme ammunisjonslagrene til Garnisonen i Sør-Varanger. Politiet rykket ut med en hundepatrulje, men greide ikke å spore opp personene.

Oberstløytnant Terje Alvsaker bekrefter at ammunisjonslageret også ble oppsøkt av uvedkommende sist helg.

Vakten oppdaget to uvedkommende personer, som greide å stikke av fra vaktpersonellet.

ý Vi er ikke kjent med flere episoder hvor uvedkommende har vist interesse for forsvarets lagre i Høybuktmoen, sier oberstløytnant og sjef for Garnisonen i Sør-Varanger, Terje Alvsaker til NTB.