Borgarting lagmannsrett mener mannen handlet i nødverge og derfor ikke bør straffes for skytingen.

Årsaken er at mannen som ble skutt, i lengre tid hadde truet ham og forsøkt å presse ham for penger, skriver Aftenposten.

Politiavdelingssjef Finn Abrahamsen i Oslo politidistrikt reagerer på dommen.

— Det er oppsiktsvekkende. Domstolen legitimerer at man skyter i nødverge med skarpladd våpen midt i byen. Jeg klarer ikke å forstå at det er nødverge når man har med seg ladd våpen for å møte en motstander. Man kunne unnlatt å møte motstanderen, sier Abrahamsen.

19-åringens forsvarer, Abdelilak Saeme, påpeker at tiltalte ble dømt for å bære våpen.

— Han ble frifunnet for selve skytingen, og det mener jeg er riktig, sier han.

(NTB)