ERLEND FRAFJORDFrogner

De tre som fikk 21 års fengsel ble pågrepet utenfor rettslokalet av sivile politifolk klokken 11.00, og kjørt direkte i fengsel. De blir fremstilt for varetektsfengsling mandag.

Trond Våpenstad, rettens administrator, startet opplesningen med å behandle mulige motiver for trippeldrapet. Spenningen ble utløst etter få minutter.

– Forsvarerne har hevdet at gårdstvisten mot Pers foreldre ikke var et tilstrekkelig motiv for drapene, men retten kan ikke dele den oppfatningen, sa Våpenstad.

På ordene «kan ikke dele den oppfatningen», ble Veronica Orderud umiddelbart likblek og la ansiktet på skulderen til sin medforsvarer Heidi Ysen. Allerede da skjønte hun hvilken vei det bar. Deretter begynte hun å gråte, og ble støttet ut av rettssalen av Ysen før Våpenstad fikk formidlet straffen på 21 års fengsel for henne.

Hennes ektefelle, Per Kristian Orderud, stirret stort sett rett frem under hele seansen. Han virket svært medtatt og vinglet med beina da Våpenstad ba ham om å reise seg for å motta straffen på 21 års fengsel.

Kristin Kirkemo Haukeland mottok sin 21-årsdom uten å foretrekke en mine.

Retten mener at samtlige tre har utvist et fast drapsforsett, og at de har hatt god tid til å komme med motforestillinger mot trippeldrapet.

– Det finnes ingen formildende omstendigheter for noen av dem, er rettens konklusjon.

Lars Grønnerød var ikke til stede i rettssalen. Han ble frifunnet for forsettlig medvirkning til overlagt drap, men dømt for uaktsom medvirkning til overlagt drap. Straffen ble satt til fengsel i to år og seks måneder.

– Jeg er svært fornøyd med frifinnelse for den alvorlige tiltalen, men ikke helt fornøyd med domfellelse for uaktsomt drap, sier Grønnerøds forsvarer Steinar Wiik Sørvik.

– Hvorfor var ikke Grønnerød til stede?

– Han ønsket ikke å utsette seg for presset med alt medieoppstyret. Lars sitter nok og følger dette på TV, og jeg regner med han er svært lettet. Jeg skal ringe ham nå, sier Sørvik.

Samtlige tre anket den strenge dommen på stedet.

Aktor Olav H. Thue sier det er opptil Riksadvokaten å vurdere anke når det gjelder Lars Grønnerød.

STAVANGER AFTENBLAD/FÆDRELANDSVENNEN/BERGENS TIDENDE

Veronica Orderud forlater rettssalen, støttet av sin medforsvarer Heidi Ysen.