Når landsstyret og førstekandidatene til Venstre fredag møtes for å planlegge valgkampen får de beskjed om at Konsensus AS skal legge opp strategien for partiets valgkamp. Konsensus preges ellers ikke i nevneverdig grad av Venstre-folk. Firmaet ledes av Pål Atle Skjervengen og Inge Olav Fure. Skjervengen var en gang bærer av den uformelle, og senere noe belastede, tittel "Carl I. Hagens kronprins", mens Fure har solid bakgrunn i Høyre. Der er for øvrig også Skjervengen medlem nå, skriver Aftenposten.

Venstre-leder Lars Sponheim forklarer valget av Konsensus med at partiet har gode erfaringer fra kommunevalget i 1999, da firmaet sto bak "Du er sjefen"-kampanjen for Oslo Venstre. I år skal Konsensus både legge opp valgkampen for Venstre og Odd Einar Dørum i Oslo, og for Lars Sponheim i riksvalgkampen.

NTB