– Boplikten er et uakseptabelt inngrep i den enkeltes eiendomsrett. Den er et brudd på det enkelte menneskes rett til selv å bestemme sin egen bopel. Innstramminger i dette regelverket, slik Regjeringen foreslår, er et langt skritt i feil retning, sier Høyres næringspolitiske talsmann, Thorbjørn Hansen.

– Vi har mange eksempler på at innbyggere føler seg voldsomt overkjørt av myndighetene i disse sakene, og at utfallet er totalt uforutsigbart. I ni av ti saker hvor det søkes om fritak, gis det fritak. Vi har dermed et regelverk hvor unntaket er hovedregelen, sier Hansen.

Prisene på landbrukseiendommer blir ofte svært lave som følge av boplikt, mener Hansen.

– Det fører til at eiendommene blir stående tomme istedenfor å bli lagt ut på markedet. Tall fra SSB viser at hver femte landbrukseiendom med bygning sto ubebodd i 2006. Når nesten 35.000 eiendommer står tomme, mener Høyre det er på tide å gjøre noe med bopliktproblemet, sier han.