Av Dag Idar Tryggestad

Den 45 år gamle presten fra Sunnmøre er også fradømt retten til å være prest eller sjelesørger på livstid.

Han er også dømt til å betale til sammen 330.000 kroner i erstatning til sine tre barn, samt 280.000 kroner i erstatning og oppreisning til kvinnen fra Hordaland.

Fikk ett år mer

Høyesteretts dom på seks års fengsel er ett år mer enn hva presten fikk i Frostating lagmannsrett. Den er også skjerpet i forhold til hva tingretten kom frem til. Har ble fengselsstraffen satt til fem og et halvt års fengsel. Fagdommeren gikk derimot inn for frifinnelse.

— Min klient er lettet over at det nå settes et endelig punktum for saken. Spesielt fornøyd er kvinnen med at straffen ble skjerpet, og at mannen er fradømt muligheten til å være prest eller sjelesørger på livstid. Hun er opptatt av at han ikke skal få muligheten til å gjøre det samme med andre, som han gjorde mot henne, sier bistandsadvokat Tom Skare til Bergens Tidende.

Han mener dommen fra Høyesterett sender et viktig signal om at domstolene skal reagere strengere overfor personer som begår seksuelle overgrep, i dette tilfellet overgrep av svært grov karakter.

Presten nekter

Saken mot presten fra Sunnmøre startet for fire år siden, da han ble anmeldt av kvinnen fra Hordaland. Hun hadde da oppsøkt presten flere ganger for å få hjelp til sine psykiske problemer. Presten utnyttet rollen som sjelesørger til å misbruke henne seksuelt.

Etter hvert kom også gruoppvekkende forklaringer fra barna for dagen, og etterforskningen av den omfattende sedelighetssaken var et faktum.

De groveste overgrepene ble prestens eldste datter utsatt for. Hun ble misbrukt fra hun var fem til hun var 14 år gammel. Retten er kommet til at overgrepene skjedde minst en gang i måneden.

Presten har hele tiden nektet for å ha misbrukt sine barn og kvinnen fra Hordaland. Dette trekker Høyesterett frem som skjerpende momenter når de har valgt å heve straffen til seks års fengsel.