I Nord-Troms tingrett ble de to mennene fra Nordland dømt til tre års fengsel. Hålogaland lagmannsrett økte straffen til fire år. I forbindelse med ankesaken grep Riksadvokaten inn med pålegg om at påstanden skulle heves til fem år. Nå har Høyesterett skjerpet straffen i henhold til denne påstanden, melder Nordlys.

Kvinnen ble med to menn, en i 30-årene og en i 20-årene, til det hun trodde var et nachspiel. Hjemme på hybelhuset skiftet de to på å holde henne nede mens de voldtok etter tur.

Statsadvokat Jenny Pedersen i Nordland sier til NRK at hun er tilfreds med straffeskjerpelsen i den grove saken, og at den nye straffeutmålingen er prinsipielt viktig. Det ble i august 2000 innført en egen bestemmelse om at voldtekt begått av flere skulle vurderes ekstra skjerpende, og bestemmelsen fikk en egen strafferamme.

(NTB)