I alt 1,3 milliarder kroner regner Finansdepartementet med å få inn i skatt av denne fordelen.

Innstrammingen i ordningen med PC hjemme vil bli gjort gjeldende fra inneværende skatteår, men bare for de ordninger som blir avtalt mellom ansatte og arbeidsgiver etter fredag den 14. oktober, dagen da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram.

Begrunnelsen for innstrammingen er at PC og mobiltelefon er en naturalytelse på linje med andre. Dessuten er det ytelser som spesielt høyinntektsgrupper nyter godt av.

Regjeringen ser derfor innstrammingen i sammenheng med lettelsene i toppskatten.