Utlendingsdirektoratet har reglene for støtte til opphold og boutgifter. Ingen kan lenger få tilskudd til sosial støtte eller støtte til bolig dersom søknaden om oppholdstillatelse er avslått fra norske myndigheter.

Samtidig er også opprettet en egen politienhet som har ansvaret for at alle som oppholder ulovlig i Norge blir fraktet ut av landet.

— Det vil alltid være noen som oppholder seg i skjul i landet. Men bortsett fra disse, er det ingen som vi vet oppholder seg i landet ulovlig., sier operativ leder for politiets utlendingsenhet Roar Hansen.

Han understreker at de fleste som får avslag på søknad om opphold i landet reiser ut frivillig.

Hansen har ikke oversikt over hvor mange politiet har måttet transportere ut etter nyttår. Men i forrige uke var det 200 personer som reiste ut av landet fordi de ikke fikk oppholdstillatelse.