Ifølge nettstedet Kampanje har Magasinet på lørdag 943.000 lesere, men tallet har gått noe ned i forhold til fjoråret. Lørdagsutgaven er imidlertid den store kommersielle suksessen med betydelige annonseinntekter, skriver Kampanje.

Magasinet på søndag har økt sine lesertall med 28.000, og er nå oppe i 548.000. Bilaget fredag er egentlig 15 år gammelt, men fikk magasinformat fra juni i år. Lesertallet er nå 530.000 ifølge MMIs målinger.

Det knytter seg stor spenning til magasinutgavene i Aftenposten og VG. Lite er kommet ut om innholdet, men Aftenposten gjeninnfører det gamle, kjente navnet A-magasinet.

VG har helt til i år hardnakket avvist å gi ut avisen over mer enn en rygg. Med sportsbilaget ble dette prinsippet brutt. Også Dagbladet laget et sportsbilag tidligere i år.

Så langt har disse bilagene ikke vært noen ubetinget suksess for noen av avisene.

For leserne vil de nye helgemagasinene uansett innebære at det bli mer stoff å velge i enn noen gang tidligere. Spørsmålet er hvordan annonsemarkedet vil reagere på de mange tilbudene og hvilken betydning avisenes prosjekter vil få for de ordinære ukebladene.