— For SAS vil det koste mange milliarder kroner å gjennomføre de tiltakene både EU-kommisjonen og FN's luftfartsorganisasjon ICAO nå foreslår. Må flyselskapene betale regningen, kan det bety dyrere flybilletter, sier direktør for bakketjenester i SAS, Stein Nilsen til Bergens Tidende.

Operativ direktør for SAS Airline, Lars Mydland legger til at terrorhandlingene i New York og Washington 11. september i fjor, fullstendig har endret trusselbildet for luftfarten.

En ny dimensjon

— Flykapringer fikk en helt ny dimensjon 11. september. Tidligere var kaprerne i stor grad enkeltpersoner som krevde å bli fløyet til et annet sted enn dit flyet opprinnelig skulle. Nå har vi et trusselbilde, der flyindustrien ikke bare er et mål, men også et middel for at terrorister kan gjennomføre sine aksjoner, legger Mydland til.

Ifølge Nilsen har EU-kommisjonen nå foreslått en rekke dramatiske tiltak for å øke sikkerheten. Det er allerede vedtatt at alle passasjerer, all håndbagasje og innsjekket bagasje ved samtlige flyplasser i EU-området skal kontrolleres ved såkalt røntgen-screening fra 1. januar 2003. Dessuten er det foreslått at alle flyplassansatte skal gjennom samme kontroll som passasjerene hver eneste gang de skal ut på flyplassområdet. Det blir en dramatisk endring for tusenvis av flyplassansatte, og flyselskapene. Dette vil komplisere alle arbeidsrutiner på bakken, legger han til.

Ingen fysisk kontakt

Et enda mer dramatisk forslag fra EU-kommisjonen er at innkomne passasjerer og passasjerer som skal reise, ikke får mulighet til fysisk kontakt med hverandre inne i avgangsterminalene. I Norden er det kun Gardermoen som har slik separasjon av passasjerene i dag. Hvordan et slikt krav skal gjennomføres på eksempelvis Kastrup, er vanskelig å tenke seg, hevder Nilsen.

— Slike forslag vil fullstendig endre hele infrastrukturen i flyindustrien, dersom de blir politisk vedtatt. Tiltakene vil koste milliarder både i investeringer og drift. I SAS har vi regnet ut at de sikkerhetstiltakene EU nå foreslår, alene vil påføre oss ekstra driftsutgifter på 500 millioner kroner i året, legger han til.

Passasjerene må betale? - Men er det ikke urimelig å velte disse kostnadene over på flypassasjerene?

— SAS mener at dette er myndighetenes ansvar. På samme måte som politiet skal ivareta folks trygghet ellers i samfunnet, bør det være et myndighetsansvar å ivareta sikkerheten ved flyplassene. Men vi har jo også erfaring med at det offentlige velter slike utgifter over på flyselskapene. Da må trolig også kundene våre mer med og bære kostnadene. En annen konsekvens er at kravene til skjerpet sikkerhet på flyplassene fører til at passasjerene må møte tidligere opp på flyplassen før avgang enn i dag, sier Nilsen.