EU behandler for tiden et forslag om 100 prosent sikkerhetskontroll av passasjerer og bagasje på de fleste flyplasser i Europa. Forslaget skiller ikke mellom flyplasser med millioner av reisende nasjonalt og internasjonalt og en liten lokalflyplass med knapt 10.000 reisende per år.

— Forslaget skal sluttbehandles i EU i august. Vi har bestemt satt oss imot å gjennomføre dette forslaget i full skala, for det har etter vår vurdering liten eller ingen sikkerhetseffekt på de mange små flyplassene som vi har, sier luftfartsdirektør Randi Flesland til NTB.

Milliardinvestering

EU-forslaget vil representere store investerings- og driftsomkostninger for Luftfartsverket, anslagsvis en halv milliard i utstyrskjøp og en halv milliard i driftsomkostningene for de 46 flyplassene Luftfartsverket har ansvar for.

— Dette er en investering som vi på ingen måte kan ta på egen hånd. Vi har bedt om at staten tar utgiftene, men det er foreløpig ingen signaler om at de vil ta denne utgiften. Hvis det blir et nei, må de reisende betale. Vi har beregnet at billettpåslaget vil bli på vel 50 kroner, sier Flesland.

Avgjørelse i høst

Det vil bli tatt en avgjørelse om finansieringen i løpet av høsten, og inntil da vil Luftfartsverket arbeide for at staten tar seg av utgiftene.

Det nye sikkerhetsopplegget, som vil gjøre mer eller mindre hele terminalområdet til et sikkerhetsområde, vil bli innført fra 1. januar på Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes og Kjevik. Senere på året følger de andre store og små flyplassene.

(NTB)