Truselene kom etter avisens omtale av Tøyen-drapet i Oslo.

Dommen i Høyesterett var enstemmig.

Mannen ble i Borgarting lagmannsrett i februar dømt til 45 dagers ubetinget fengsel for truslene, etter først å ha blitt frifunnet i Oslo byrett.

Høyesterett mener at det er pressens funksjon å avdekke og omtale et så betydelig samfunnsonde som den organiserte gjengkriminaliteten representerer, og at journalister må sikres et vern mot trusler.

(NTB)