ØYULF HJERTENES OG NTB

Foreløpig har Avinor ikke fått noen melding fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST.) om å sette i verk spesielle tiltak etter at al Qaida på ny truet Norge fredag.

— Derfor går sikkerhetstiltakene våre som normalt, men i tillegg vil våre mannskaper være enda mer årvåkne og påpasselige, sier Lasse Solberg, driftsleder ved Bergen Lufthavn Flesland.

Samarbeider med PST.

Kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen i Avinor sier til NTB at sikkerhetsgraden ved flyplassene generelt er høy.

— Vi foretar oss ikke noe utover at vi nå også sjekker alle passasjerer og håndbagasje på flyplasser som ikke har gjennomlysningsmaskiner, forteller Narvesen.

Denne sikkerhetssjekken ble bestemt iverksatt etter at en passasjer gikk amok om bord på et Kato Air-fly mellom Narvik og Bodø onsdag.

Informasjonssjef Jo Kobro ved Oslo Lufthavn Gardermoen opplyser til NTB at eventuelle endringer i forbindelse med sikkerheten er det opp til politiet å avgjøre.

— Vi samarbeider med PST. og retter oss etter de råd og anvisninger vi får fra dem, sier Kobro, som ikke vil svare på om myndighetene ved flyplassen har fått noen henvendelse fra PST. i forbindelse med den utvidete trusselvurderingen.

Dialog om Mongstad

Også Statoil følger politiets anbefalinger, men er foreløpig ikke bedt om å øke beredskapen på oljeraffineriet på Mongstad. Ledelsen i selskapet har vært i kontakt med alle sine installasjoner for å orientere om den nye trusselvurderingen.

— Vi er i kontinuerlig dialog med PST., og vurderer situasjonen fortløpende. Vi vil sette i verk tiltak dersom PST. råder oss til dette, opplyser informasjonssjef Heidi Olsen Roalsø til BT.

Heller ikke i Bergen havn vil den oppgraderte trusselvurderingen føre til noen umiddelbare ekstratiltak. Havnedirektør Morten Meibom sier at de foreløpig ikke er varslet om noen opptrapping i sikkerheten.

Havnevesenet forholder seg til PST. og Kystverket i vurderingen om å øke beredskapen.

— Vi har døgnbemannet sikkerhetstjeneste, så vi er på plass hele tiden, understreker Meibom.

Berører ikke publikum

Ifølge sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste, Jørn Holme, vil den oppgraderte trusselvurderingen bare i liten grad berøre publikum.

— Den vanlige mann og kvinne i gaten vil ikke merke så mye til dette, sier Holme til NTB.

Han sier PST. ønsker å formidle til publikum at terrorangrep også kan ramme Norge.

— Det betyr at publikum og myndigheter må være årvåkne i forhold til dette og gi politiet beskjed om ting de synes kan være spesielt. Men det er ingen grunn til å utløse noen alarmtilstand. Vi må bare være litt mer årvåkne enn det vi har vært før, sier Jørn Holme.

- ÅRVÅKNE: Høyere terrorberedskap hos Politiets sikkerhetstjeneste gjør at mannskapene på Flesland vil være enda mer årvåkne og påpasselige. Men noen ekstratiltak vil foreløpig ikke bli satt inn, opplyser driftsleder Lasse Solberg ved Bergen Lufthavn Flesland.<p/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND