Departementet ber UDI påse at ekteskapet er reelt, ikke bare at det er lovlydig, for at det skal gi rett til familiegjenforening, skriver Dagavisen.

De norske ambassadene i Marokko, Tunis og Pakistan kritiserte tidligere i år UDI for slepphendt kontroll med ekteskap som ambassadørene mener er åpenbare proformaekteskap.

En ny instruks om krav til ekteskap for at det skal gi rett til familiegjenforening er sendt ut til høring fra Arbeids— og inkluderingsdepartementet.