Ifølge fiskerministeren vil regjeringen gi kampen mot ulovlig fiske høyeste prioritet også i tiden som kommer. På Fiskebåtredernes Forbunds representantskapsmøte i Ålesund onsdag pekte hun på Russland, EU og den Nordøstantlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC) som viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet.

– I den nye havressursloven vil regjeringen styrke reglene om ressurskontroll, og særlig reglene mot ulovlig fiske, sa Pedersen.

Havnestatskontrollen fra 1. mai i fjor har vært effektiv, ifølge fiskeriministeren. Fiskebåter som har vært involvert i ulovlig fiske er blitt svartelistet. Flere svartelistede skip har blitt til spiker.

Fiskeriministeren sa at det er inngått en avtale med Marokko for å svarteliste skip som forsøker å selge svart fisk i fjerne havner.

I Norge blir det satset på videreutdanning om fiskerikriminalitet ved Politihøyskolen i Bodø. Tanken er å stå bedre rustet i justissektoren til å bekjempe organisert fiskerikriminalitet.

Fiskeriminister Helga Pedersen
Junge, Heiko