I forslaget til ny konsesjonslov foreslår regjeringen å la kommunene kunne kreve boplikt også når en bolig overføres til nær familie. Det betyr i så fall at barn og annen familie ikke lenger kan bruke en bolig som fritidseiendom når boligen blir fraflyttet.

— Dette er et spørsmål om steder som Røros og Hvaler skal være levende lokalsamfunn året rundt, eller om de skal bli døde kulisser for feriefolk noen uker i året, sier landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp).

66 kommuner har i dag boplikt også for boliger, men hittil har det ikke gjeldt overføring mellom slektninger. Nå kan kommunen selv vurdere om de vil skjerpe boplikten ytterligere. Kommunene skal også kunne bestemme at boplikten skal gjelde ubebygde tomter i området som er regulert til boligformål.

De fleste kommunene med boplikt ligger langs Oslofjorden og Sørlandet, men også populære fjellkommuner har en slik regel. Blant dem er Hol kommune, med kjente feriesteder som Geilo og Ustaoset.

Regjeringen legger også frem omfattende endringer i odelslovgivingen.

— De største endringene på dette området på 35 år. Målet er å få større forutsigbarhet og raskere avgjørelser. Dessuten vil vi modernisere odelsloven så den er tilpasset vår tid, sier Brekk.

Blant endringene er disse:

  • Full likestilling mellom kjønnene, og for barn utenfor ekteskap og adopterte
  • Innskjerping av driveplikten
  • Forenkling av regelverket. Løsningsfristen reduseres til seks måneder

Hva synes du om boplikt? Si din mening i feltet under!

Arkiv