Den nye straffebestemmelsen skal ikke bare ramme fysisk mishandling, men også psykiske krenkelser. Justisminister Odd Einar Dørum (V) foreslår at flere grupper, blant annet fraskilte, skal vernes av bestemmelsen.

Selv om vold i familieforhold oftest rammer kvinner, er bestemmelsen i det nye lovforslaget gjort kjønnsnøytral for å fange opp andre relasjoner hvor det utøves vold — for eksempel mot barn, eldre og homofile.

Et av målene med lovendringen er at familievold skal synliggjøres, blant annet ved at denne bestemmelsen (straffeloven § 219) heretter skal brukes i stedet for de alminnelige reglene om legemskrenkelser. Strafferammen økes derfor fra to til tre år.