– Dette er et stort fremskritt, sier statssekretær Karin Yrvin i Nærings— og handelsdepartementet.

Mandag holdt hun Norges innlegg under ILOs arbeidskonferanse (maritim sesjon) i Genève, der partene er blitt enige om en samlekonvensjon om sjøfolks arbeids- og levevilkår. Konvensjonen samler 40 maritime konvensjoner til én.

Det skal blant annet innføres en ny sertifikatordning for arbeids- og levevilkår. De som ikke har sertifikatet i orden eller som ikke ratifiserer den nye konvensjonen, vil bli straffet i form av tidkrevende havnekontroll. På den måten ønsker man å hindre at dårlige arbeidsvilkår fungerer som et konkurransefortrinn.

– Vi har allerede høye krav til helse, miljø, sikkerhet og utdanning, så dette vil styrke vår konkurranseevne, mener statssekretær Yrvin.