Fiskestansen gjelder 166 fartøy i størrelsen 21 til 28 meter som fisker fra Stad og nordover langs kysten.

— Dramatisk

— Dette er dramatisk. Mange har knapt kommet i gang med torskefisket fordi de har fisket sild nå ved starten av året, sier daglig leder Pål Farstad ved Nordmøre Fiskarlag til NTB.

Farstad har sendt brev til Norges Fiskarlag og kaller stansen i torskefisket for uakseptabel. Fiskarlaget har tidligere satt store spørsmålstegn ved reguleringene av torskefisket, som legger til rette for et kappfiske - og som nå har ført til at periodekvoten er oppfisket over en måned før påske.

En god del båter har allerede tatt sine torskekvoter mens de resterende - som har valgt å satse på sild i stedet - må legge båten ved kai og avvente situasjonen.

- Vanlig å være sint

Rådgiver Hanne Østgård i reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratets ressursavdeling sier til NTB at det ikke er nytt at 25 prosent av torskekvoten skal fiskes etter 1. september. Dette er gjort av hensyn til mottakskapasiteten på land. Det er heller ikke nytt at kvotene på fartøynivå er overregulert, slik at fisket må stanses når det samlede kvantumet for en fartøygruppe når et visst nivå.

— Dette er en ordning som fiskernes organisasjoner selv har ønsket, og et slikt system innebærer at noen ikke får fisket kvoten sin, sier hun.

— Er det da noen grunn til å være sint?

— Det er vel fiskerne som ikke fikk fisket kvoten sin som er sinte. Dessuten er det helt vanlig at noen blir sinte. Vi har vel aldri opplevd at alle har vært fornøyd samtidig, sier Østgård.

Også seifisket på Vestlandet og Møre-kysten er stanset. Årsaken til dette er for mye fisk og for få kjøpere. Mange mottaksanlegg tør ikke kjøpe fisk på grunn av manglende kreditter.

(NTB)